++ Patient Room of the Future ++

  

++ Personalized Residence of the Future ++

  

++ Private-care Room of the Future ++

  

++ Patient Recovery Room of the Future ++

beeld PROF02

Personalized Residence of the Future

Nederlandse versie
English version
Version Française

beeld PROF03

Private-care Room of the Future

Nederlandse versie
English version
Version Française

2014


awards    awards    awards    awards

 

PROF AWARD FOR CARE ORGANISATION 2014: WIT GELE KRUIS OOST-VLAANDEREN
vertegenwoordigd door - in alfabetische volgorde:
Mia De CaluwÚ, directeur zorgkwaliteit & -innovatie
Katlyn Colman, algemeen directeur
Katalien Dendooven, directeur zorgverlening
Danielle Van Landuyt, directeur personeel & organisatie  

 

PROF AWARD FOR RESEARCH 2014: IMEC
vertegenwoordigd door Dr Jo de Boeck (CTO en Senior Vice President IMEC)  

 

PRoF AWARD FOR INNOVATION 2014: PHILIPS LIGHTING EN HEALTHCARE
vertegenwoordigd door dhr Geert Verachtert, Country Leader Philips BeLux  

 

PROF HONORARY AWARD 2014: PROF DR RENAAT PELEMAN  

2013


awards    awards    awards    awards

 

De PRoF-Award voor Organisatie in de Zorg 2013 gaat naar Dhr. Jurn Verschraegen directeur bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen voor zijn voorbeeldige, co÷rdinerende en motiverende rol rond organisaties die bezig zijn met de problematiek van de dementie bij jong tot oud. En werd uitgereikt door Professor Chantal Van Audenhove van het KULeuven LUCAS-project en PRoF-Award 2012 winnaar 'FOR RESEARCH IN MEDICAL AND SOCIAL HEALTHCARE'

 

De PRoF-Award voor Research 2013 gaat naar Professor Paul Lagasse, voorzitter van het IWT en iMinds voor zijn steeds gedreven inzet. Hij wordt beschouwd als een bruggenbouwer tussen het wetenschappelijk onderzoek en de maatschappij in zijn geheel. En werd uitgereikt door Dhr. Mario Fleurinck, CEO van Melotte en PRoF-AWARD 2012 winnaar 'FOR INNOVATION AND SOCIAL ECONOMY'

 

De PRoF-Award voor Innovatie 2013 gaat naar Professor Wim Vanhaverbeke, voor zijn studie van open innovatiemodellen, waarvan het ProF-Consortium een sprekend voorbeeld is van het welslagen ervan.En werd uitgereikt door Dhr. Jan Van Hecke, co÷rdinator van het PRoF- openinnovatieproject..

 

De PRoF- Honorary Award 2013 gaat naar President Van Rompuy, voor zijn gedegen voorzitterschap van de Europese Raad, zijn bijdrage tot de handhaving en bevordering van de internationale vrede en vooral voor zijn authenticiteit gedurende zijn hele loopbaan. En werd uitgereikt door Professor Dokter Renaat Peleman, hoofdarts van het UZ Gent.